Afkoppelingen

Als de overheid een gescheiden rioleringsnetwerk aanlegt in uw straat, koppelen wij het vuilwater en het regenwater af volgens de nieuwe reglementering zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Pompinstallaties

Indien uw afval- of regenwater niet gravitair kan lozen, plaatsen wij ook pompinstallaties aangepast aan de nodige capaciteit

Veilige werkomgeving

Bij ons is veiligheid heel belangrijk. Safety first is bij Demeulenaere aannemingen de gouden regel!

Efficiënte opvolging

In overleg met de opdrachtgever maken we een duidelijke planning, en communiceren we voor onze komst.

Correcte offerte

Voor de opmaak van de offerte wordt ter plaatste afgesproken om alles samen te overlopen en af te spreken.

Keuringsbewijzen

Na het uitvoeren van de rioleringswerken, kunnen wij zorgen voor de rioolkeuring,

Hieronder vind u een opsomming van onze ervaringen:

  • Leveren en plaatsen van alle soorten PVC-rioleringen, PE-, GRES- en betonbuizen
  • Leveren en plaatsen van wachtleidingen (voor alle nutsvoorzieningen)
  • Leveren en plaatsen van septische putten/zinkputten/waterputten (olie- en vetafscheider)
  • Plaatsen van drainages
  • Afkoppelingen van regenwater en vuil water (gescheiden stelsels)
  • Infiltratiebekkens graven
  • Asfalt, beton, klinkers verwijderen en terug plaatsen
  • Pompinstallatie