Aansluiting van rioleringen

Als er een openbaar rioleringsnetwerk aanwezig is, legt Demeulenaere aannemingen bv op vraag van zijn klanten een rioolaansluiting (= huisaansluiting) aan, voor het afvalwater of voor het niet-verontreinigd hemelwater. Deze rioolaansluiting loopt vanaf de hoofdriool tot aan de rooilijn. Toezichtputjes (die zich op openbaar of privédomein bevinden) maken hier deel van uit.

Wij leggen niet alleen nieuwe rioolaansluitingen aan. Het is ook mogelijk dat er al een rioolaansluiting aanwezig is, maar dat je iets wil wijzigen of de huisaansluiting wil wegnemen. Zowel voor een nieuwe huisaansluiting als voor de wijziging of wegname van een huisaansluiting moet je contact opnemen met Demeulenaere aannemingen bv.

Veilige werkomgeving

Bij ons is veiligheid heel belangrijk. Safety first is bij Demeulenaere aannemingen de gouden regel!

Efficiënte opvolging

In overleg met de opdrachtgever maken we een duidelijke planning, en communiceren we voor onze komst.

Correcte offerte

Voor de opmaak van de offerte wordt ter plaatste afgesproken om alles samen te overlopen en af te spreken.

Nodige vergunningen

Wijzelf zorgen voor de nodige vergunningen: inname openbare domein, rioolaansluitingsvergunning, opmaak van het signalisatieplan.

Wat doen we ook voor u:

  • Nodige vergunningen voorzien.
  • Materiaalkeuze volgens richtlijnen rioolbeheerder.
  • Opmaak signalisatieplan
  • Plaatsen van de rioleringen + aansluiten er van.